Spracovanie osobných údajov

Zaškrtnutím políčka Súhlasím, dávate dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o ochrane osobných údajov fyzickej osobe: Jaroslav Tunák, Horná 54 974 01 Banská Bystrica a to v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • e-mailová adresa

v rámci ďalšieho kontaktovania návštevníka prostredníctvom e-mailu. Súhlas s uchovávaním a spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť vykonané písomne.