Cestovné poistenie

Poistite sa pre vašu bezstarostnú dovolenku alebo iný pobyt v zahraničí. Kontaktovať ma môžete prostredníctvom kontaktného formulára.

U nás si môžete porovnať ceny CP všetkých poisťovní online a uzatvoriť poistenie v pohodlí vášho domova.
Stačí prejsť na odkaz, vyplnit všetky údaje a kalkulačka Vám okamžite porovná povinné zmluvné poistenie viacerých poisťovní s možnosťou uzatvorenia zmluvy cez internet.

VYPOČÍTAJ CENU CP

Prečo uzavrieť cestovné poistenie?

Cestovné poistenie je vhodné uzavrieť pred cestou do zahraničia a výlúčiť tak riziko finančných problémov pri neočakávaných udalostiach. Zabezpečí vás v prípade náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretej osobe. V poistení je spravidla zahrnuté poistenie liečebých nákladov, odcudzenie batožiny a asistenčné služby v zahraničí. Z neho sú potom hradené náklady na liečenie a ošetrenie, ktoré nepokrýva zákonné zdravotné poistenie a zabezpečuje krytie pre celý svet.

Cestovné poistenie je vhodné na:

 • Výlety a dovolenky do zahraničia
 • Cesty do zahraničia do hôr
 • Cesty za vzdelávaním
 • Zahraničné služobné cesty

Čo pokrýva cestovné poistenie?

 • Lekárske ošetrenie
 • Lieky
 • Hospitalizácia a doprava
 • Neodkladná diagnostika, prípadne operácia a liečba
 • Neodkladné zubné ošetrenie
 • Zadováženie alebo oprava poškodených zdravotných pomôcok
 • Záchranná činnosť pri zranení či ochorení
 • Pobyt blízkeho pri hospitalizácii poisteného
 • Prevoz späť do vlasti