Poistenie majetku

Poistite si svoj majetok a ochránte sa tak pred neočakávanými situáciami. Kontaktovať ma môžete prostredníctvom kontaktného formulára.

Poistenie domu a domácnosti môžete uzavrieť už aj prostredníctvom online kalkulačky v pohodlí vášho domova.

VYPOČÍTAJ CENU - DOM, DOMÁCNOSŤ

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľností zabezpečí vaše priestory určené k bývaniu proti živelným či neživelným pohromám či iným rizikám. Poistiť si môžete:

  • rodinné domy
  • byt, bytové domy
  • rekreačné priestory (chata..)
  • rôzne vedľajšie priestory domov (garáž a pod.)

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti zabezpečí vaše veci, ktoré sú súčasťou bytu pred škodami. Je potrebné aby tieto veci boli uvedenné v poistných zmluvách. Poisťovne majú rôzne základné poistenie, kde môžu byť zahrnuté iné riziká a možnosť pripoistenia iných rizík. Poistenie spravidla zahrňuje:

  • riziko krádeže
  • riziko živelnej skazy